QUẢN LÝ DANH BẠ

Quản lý các khách hàng, nhà cung cấp và đối tác một cách thông minh và hiệu quả.

Theo dõi mọi tương tác với các liên hệ kinh doanh

Tổng hợp tất cả các thông tin cần thiết

Tổng quan tất cả các cuộc họp với liên hệ

Xem tất cả các cuộc họp được lên lịch với một liên hệ, gửi lời mời, thêm thông tin hữu ích và đồng bộ hóa mọi thứ với Lịch Google.

Truy cập bất kỳ liên lạc nào ngay lập tức bằng bộ lọc thông minh

Sử dụng các bộ lọc mạnh mẽ để sắp xếp dữ liệu bạn cần, nhóm các liên hệ riêng theo bất kỳ điều kiện tìm kiếm nào.

Nhận tổng quan nhanh về mọi tương tác kinh doanh

Truy cập nhanh chóng tất cả yêu cầu về báo giá, đơn đặt hàng của một liên hệ. Xem lịch sử đầy đủ của từng khách hàng, bao gồm tổng hóa đơn và quá hạn.

Enter your keyword