VĂN PHÒNG SỐ giúp giám đốc quản lý điều hành doanh nghiệp dễ dàng, đồng thời tiết kiệm thời gian và giảm chi phí quản lý tới 80%.

  • Quản lý điều hành dễ dàng, nhanh chóng, chính xác nhờ hệ thống phần mềm quản lý tiên tiến (không phụ thuộc email, excel, điện thoại, giấy tờ ...)
  • Đơn giản trong phân công, nhắc việc, kiểm tra công việc, chia sẻ thông tin giữa các bộ phận phòng ban và các cá nhân
  • Nhanh chóng nắm bắt, tổng hợp, đánh giá công việc nhân viên đã thực hiện.
  • Tra cứu, tìm kiếm thông tin, tài liệu nhanh chóng
  • Quản lý lưu trữ thông tin tài liệu tập trung, nhanh chóng tập hợp thông tin, báo cáo, thống kê.
  • Tiết kiệm chi phí hành chính do loại bỏ phần lớn việc sử dụng sổ sách, copy, tủ tài liệu, điện thoại, chuyển phát nhanh...


Danh sách phân hệ:

STT

Tên phân hệ

Biểu tượng

Giới thiệu

1

Bàn làm việc

Bảng tổng hợp thông tin về Văn bản, Công việc hay Lịch cá nhân của người đang đăng nhập

Có thể sử dụng bảng thông tin có sẵn hoặc tự tạo bảng thông tin cho riêng mình.

2

Lịch

Phục vụ lên lịch, quản lý hoạt động, sự kiện của cá nhân, công ty.


3

Tài sản

Quản lý chi tiết các tài sản đã được mua sắm và theo dõi khấu hao tài sản

4

Văn bản

Quản lý văn bản, tài liệu dưới dạng cây thư mục, phục vụ cho việc luân chuyển văn bản trong công ty.

Kết nối với phân hệ Công việc/Dự án trong hệ thống.

Gồm Văn bản đến, Văn bản đi, Văn bản nội bộ

5

Tài liệu

Quản lý văn bản, tài liệu dưới dạng cây thư mục, phục vụ cho việc lưu trữ, ban hành tài liệu cho toàn công ty.

Kết nối với phân hệ Công việc/Dự án trong hệ thống.

6

Dự án

Quản lý danh sách các dự án, thiết lập thông tin dự án của công ty (người tham gia, các giai đoạn, ...)

7

Công việc

Quản lý danh sách công việc trong và ngoài dự án (dưới dạng bảng kanban hoặc danh sách), thiết lập thông tin công việc, nhận phản hồi, góp ý về công việc bằng email hay trên hệ thống một cách nhanh chóng giúp người quản lý chủ động theo dõi, giám sát

8

Đặt phòng họp

Quản lý việc đặt phòng họp

9

Đội xe

Quản lý thông tin đội xe, phương tiện: nhật ký chi phí, nhiên liệu, tài xế, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng...

10

Phê duyệt

Quản lý quy trình phê duyệt giúp người dùng tự xây dựng quy trình duyệt của riêng công ty (duyệt chi phí, xe, nghỉ phép,...) Mỗi quy trình sẽ có người phê duyệt riêng, thậm chí là nhiều người cùng phê duyệt (multi level approval).

11

Bảo trì

Sắp xếp yêu cầu bảo dưỡng, lập lịch bảo trì dự phòng theo kế hoạch hoặc yêu cầu sửa chữa đột xuất.

12

Nhân sự

Quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự (sơ yếu lý lịch, hợp đồng, ...)

13

Thảo luận

Tạo các cuộc thảo luận chung hoặc riêng tư.

Liên kết với các phân hệ khác trong hệ thống

14

Bảng thông tin

(đồ thị)

Cung cấp cái nhìn tổng quan các chỉ số, hiệu suất của công ty dưới dạng biểu đồ hoặc thống kê.

Người dùng có thể tùy ý lựa chọn các thông số, điều kiện phù hợp với yêu cầu để tạo ra một biểu đồ tương ứng.